Hillenraad

Hillenraad100

De Hillenraad100 draait om het vermogen wendbaar te zijn zonder focus te verliezen.

Bovenstaand citaat uit de Hillenraad100 liegt er niet om, maar ze raakt meteen de kern. Al sinds 2003 is de Hillenraad100 dè vinger aan de pols van de Nederlandse hortisector. En die sector is, zoals de hele wereld om ons heen, enorm in verandering. We zien gevestigde namen verdwijnen. We zien de razendsnelle opkomst van nieuwe spelers. De Hillenraad100 signaleert, duidt en blikt vooruit.

De Hillenraad100 geeft jaarlijks een beeld van misschien wel de meest competitieve sector van Nederland. Ze is een zeer belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Het is óók de sector die sterk geraakt wordt door de grote bewegingen van dit moment: internationalisering, technologische doorbraken, de groeiende kracht en macht van de individuele consument. Dat vraagt veel visie, durf en ondernemerschap van de toonaangevende bedrijven, de bedrijven in de Hillenraad100. Ze zijn te vergelijken met namen als Kodak, Nokia of Instagram. Een cruciale ontwikkeling missen kan fataal zijn. Maar omgekeerd geldt ook: wie de top van een golf weet te pakken, die kan zeer snel slagen maken.

Internationalisering
Die dynamiek verklaart waarom zoveel horti-ondernemingen intensief bezig zijn met hun strategie, met organisatievraagstukken en mogelijke groeiscenario’s. De Hillenraad100 analyseert de gemaakte keuzes en gevolgen, op basis van een uniek en zelf ontwikkeld model. Dat model passen we continu aan. Immers, de parameters die in 2003 relevant waren, zijn dat nu al lang niet meer. Dat vraagt dus meer dan louter het nú observeren; wij maken keuzes in wat volgens ons de belangrijke bewegingen van de toekomst zijn en kijken hoe ondernemingen daarop inspelen. Op deze wijze brengen we de horti-sector zo nauwkeurig mogelijk in kaart. Dat is in toenemende mate de wereldkaart. Nadat eerder de Nederlandse veredelingsbedrijven over de grenzen actief werden, volgen nu snel ook de technische toeleveranciers en productiebedrijven. De Hillenraad100 gaat uiteraard mee in die beweging. We kijken steeds scherper naar de grote mondiale spelers en ontwikkelingen. Daarbij worden we terzijde gestaan door een expertcomité en andere specialisten, zowel van binnen als van buiten de sector. Zo ontwikkelen we elk jaar weer een lijst die toonaangevend is.

Kunt u zich met de top meten?
De Hillenraad100 wordt samengesteld door met een kritische blik naar de meest toonaangevende ondernemingen in de sector te kijken. Zo komen zij haast als vanzelf in beeld. Jaarlijks leveren deze ondernemingen met graagte aanvullende informatie aan, zodat de beoordeling optimaal kan zijn. Toch kunnen ook wij potentiële Hillenraad100-ondernemingen missen. Denkt u dat u ten onrechte niet in de lijst staat, neem dan graag informatie met ons op.