Hillenraad

Hillenraad Partners

Ooit was de Nederlandse tuinbouwsector zo overzichtelijk als een autoweg in de jaren ‘60. Maar, er kwamen fly overs, afslagen, kruispunten, rotondes. De wereld werd kleiner, de mogelijkheden èn risico’s groter. In die complexiteit is een navigatiesysteem geen overbodige luxe. Dat is exact de rol die Hillenraad Partners vervult. U blijft aan het stuur, ons strategisch advies geeft u zicht op de weg.

Eén ding weet u zeker: u weet waar u zich nu bevindt. U bent een ondernemer in de tuinbouwsector en u heeft zich inmiddels een stevige positie verworven. U wenst die positie te behouden of – liever nog - verder uit te bouwen. In theorie kunt u diverse kanten op. Autonome groei nastreven. Overname of fusie overwegen. Een strategische alliantie aangaan. Nieuwe product-marktcombinaties ontwikkelen. De focus verleggen. De organisatie aanpassen aan veranderende tijden. Dat is de theorie. Maar hoe zouden die opties in de praktijk uitwerken?

Albert Einstein zei het zo: ‘Vragen los je niet op binnen het frame waarin ze ontstaan.’ Het is dus van belang dat u als het ware van buiten tegen uw vragen en uitdagingen aan kunt kijken. Dat u vrijuit om alle opties heen kunt lopen, om vervolgens de juiste richting te kiezen. Dat vraagt om een klankbord op niveau, en dat vindt u bij Hillenraad Partners.

Bij Hillenraad Partners treft u specialisten met een brede kennis van en inzicht in de Nederlandse glastuinbouwsector. Niet alleen weten we de juiste vragen te stellen. We weten het antwoord ook daadwerkelijk inhoud te geven. Advies, haalbaarheid en resultaat gaan hier hand in hand.